Paris - Fransk 1600-talsarkitektur

Dômekyrkan, som man kan se i bakgrunden i det här inlägget, byggdes som ett komplement till det militära Invalideskomplexet på begäran av solkungen, Ludvig XIV. Dômen skulle agera gravplats för de kungliga, men efter solkungens död övergavs planerna att begrava kungafamiljen i kyrkan. Byggnaden anses vara ett av de främsta exemplen på fransk 1600-talsartitektur under perioden grand siècle.
 
 
 
Travel | Dômekyrkan, Paris, Resa, Travel | |
Upp